Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

конкурси за повишаване

ВАС в две определения:

ВСС е избрал най-целесъобразното решение като е прекратил конкурсите за апелативните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) е избрала възможно най-целесъобразните решения като е прекратила конкурсите за гражданските…

В доклада за върховенството на правото

Брюксел с шест препоръки към България – реформа на ВСС и инспектората и край на дългото командироване на съдии

ЕК специално отбелязва добрата ефективност на административното правосъдие

За първи път в доклада си за върховенството на правото Европейската комисия (ЕК) отправи директни препоръки към България. Ето как…

Идея

Общото събрание на горестоящия съд да оценява качествата на магистратите, искащи повишение

ССБ предлага изцяло нов модел на конкурсите за повишаване на магистрати, за да се ускори процесът и да стане по-справедлив

Общото събрание на съответното отделение или колегия на по-горестоящия съд да оценява професионалните качества на магистратите, които искат да бъдат…