Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

комисия

Доклад на комисия към Съдийската колегия:

От две години ИВСС не предлага съдии за наказания, въпреки открити нарушения

През последните две години Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не е внесъл нито едно предложение за дисциплинарка срещу съдия,…

От 1 януари 2022 г.

Премиите за натовареност на съдиите – само по данните от модула в ЕИСС и СИНС

"Хванаха" тревожни несъответствия в статистиката на някои районни съдилища

От 1 януари 2022 г. натовареността в общите съдилища ще се отчита само и единствено чрез съответния модул в Единната…