Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

колекторски фирми

МС прие закона за колекторите – няма да начисляват такси и комисионни, събират само дълга и законна лихва

Министерският съвет прие Закон за събиране на вземания по потребителски договори (ЗСВПД). Това е първият изцяло нов закон, който управляващите…

Внесоха законови промени за колекторите

Вземанията срещу потребители не се прехвърлят на части. Новият кредитор не начислява нови лихви и неустойки

Вземанията срещу потребител да не могат да се раздробяват на главница, лихва и разноски, които да се прехвърлят по отделно…

В Министерството на правосъдието обсъждат промени в закона

Колекторите да звънят само от 8 до 20 ч. в работен ден

Цесия на вземане срещу потребител - само след неговото предварително писмено съгласие с индивидуално уговорена клауза

Колекторите да могат да търсят длъжника само в работни дни от 8 ч. до 20 ч. и не при работодателя…