Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Кодекс на труда

В ново тълкувателно решение

ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Задължението на работодателя да предаде оформената трудова книжка на служителя възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако книжката…

ВКС решава в тълкувателно дело:

Откога текат двете седмици възстановеният от съда уволнен да се яви на работа

Образувано е и тълкувателно дело №4/2019 г. на Гражданската и Търговската колегии по въпроса до кого трябва да е отправено признаването на дълга, за да се прекъсне давността

Откога започва да тече двуседмичният срок, в които незаконно уволненият трябва да се яви на работата, на която е възстановен…

Върховни съдии предлагат в тълкувателно решение

ВКС да разясни разликата между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата

Кога е закрита част от предприятието, кога е извършена вътрешна реорганизация и кога има съкращаване на щата? При кой от…

дело, лесидрен

ВКС решава:

Включват ли се в местата за трудоустроени и тези за майките с деца до 2 години

По въпроса няма формирана съдебна практика

Следва ли в броя на работните места, определени от работодателя за заемане от хора с намалена работоспособност, да се включват…

агенция по вписванията

Промените в Търговския закон не намират решение, а създават множество нови въпроси пред бизнеса*

С промени в Кодекса на труда (КТ) и последващи от това изменения в Търговския закон (ТЗ) и Гражданския процесуален кодекс…