Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Кодекс за социално осигуряване

Конституционният съд ще разгледа дело от значение за хиляди пенсионери

Допуснато е и питането на главния прокурор за регулярното му изслушване от парламента. КС за първи път настоя вносител да изясни относимото право на ЕС

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане дело, чието развитие е от значение за хиляди пенсионери, които в момента по закон…

По предложение на Министерския съвет

Еднократната възможност за ранно пенсиониране на някои магистрати отпада по-рано

Променят Кодекса за социално осигуряване

Еднократната възможност за ранно пенсиониране, която имаха тази година някои магистрати и трябваше да важи до края на 2020 г.,…

Допълнителното доброволно осигуряване на нов работник може да бъде забавено с до 6 месеца

Работодател, който предлага на служителите си допълнително доброволно пенсионно осигуряване, може да забави предоставянето му на новоназначен служител най-много с…