Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

изпълнително производство

дело, лесидрен

ВКС образува тълкувателно дело за разпределението в изпълнителното производство

Четири въпроса, свързани с разпределението в изпълнителното производство, по които окръжните и апелативните съдилища постановяват противоречиви решения, ще получат отговор…

Особености на защитата от неравноправни клаузи в заповедното, исковото и изпълнителното производство

1.Проблемите със записа на заповед Националното и европейското законодателството не осигуряват ефективна защита на потребителите в случаите, в които вземането…

Фактическото отнемане на привилегия на частни кредитори чрез ДОПК отива в Конституционния съд

Три разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които на практика отнемат привилегията на работниците и на търсещите издръжка от длъжника…

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Привидният кредитор не става собственик след продан, на която му е възложен имот

Работодателят, изплатил заплата, въпреки наложен запор, не е длъжник в изпълнителния процес, заявиха Гражданската и Търговската колегии

Ако на публична продан имот бъде възложен на привиден кредитор, той не става собственик, дори и да е платил нещо.…