Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

изпълнителен лист

Противоречията в практиката по издаване на изпълнителен лист срещу държавата

Съществува противоречива съдебна практика по въпроса за издаването на изпълнителен лист на основание на невлязло в сила въззивно осъдително решение…