Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ИВСС

Правно мнение

Непрекъснатото държавно управление като конституционен императив преодолява изискването за мандатност

С определение от 17.05.2022 г. на Конституционния съд по к.д.№7/2022 г. съм поканен да дам правно мнение относно искане за…

Окончателно: Парламентът закри специализираните съд и прокуратура

Въведоха квоти за преназначаването на спецмагистратите. Висящите дела се прехвърлят в Софийския градски съд и Софийския апелативен съд

Парламентът окончателно гласува закриването на специализираните съдилища и прокуратури и премахна кариерните и финансовите бонуси за членовете на Висшия съдебен…

На второ четене

Правната комисия закри спецсъдилищата, магистратите ще бъдат преназначени на квотен принцип

Специализираните съдилища и прокуратури бяха закрити, а работещите в тях магистрати ще бъдат преназначени на квотен принцип в други съдилища…

Доклад на комисия към Съдийската колегия:

От две години ИВСС не предлага съдии за наказания, въпреки открити нарушения

През последните две години Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не е внесъл нито едно предложение за дисциплинарка срещу съдия,…

Две години след края на мандата и преди промените в ЗСВ

Съдебни инспектори си искат кариерните бонуси

Теодора Точкова: Всеки има право на личен избор и не може да бъде винен за желанието му да се ползва от действащата законова уредба

Близо две години след края на мандата им и при предстоящо отпадане на кариерните и финансовите бонуси, членове на Инспектората…