Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ИВСС

По питане на съдия от СРС: Ще „обърне“ ли съдът в Люксембург решението на КС за изтеклия мандат на ИВСС

Той поставя пред СЕС и серия от въпроси за банковата тайна на магистратите

Съвместимо ли е с правото на Европейския съюз продължаването на функционирането, въпреки изтичането на мандата му, на Инспектората към Висшия…

Инспекторатът проверява за нарушения на независимостта и етиката думите на Гешев и Сарафов

Прокурори се разграничиха от свои колеги за поисканото освобождаване на Иван Гешев

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) започва проверка във връзка с изявленията на главния прокурор Иван Гешев и заместника му…

ВАС: Отказът на Съдийската колегия да образува дисциплинарки заради изтеклия мандат на ИВСС препятства работата му

Отказът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да образува дисциплинарни производства срещу съдии по предложение на…