Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

защита на потребителите

Когато чл. 278, ал. 3 ГПК не важи – СЕС даде възможност да не се зачитат указания на горната инстанция

Постановеното определение по частната жалба (срещу определение – бел. ред.) е задължително за долустоящия съд. Това гласи императивната разпоредба на…

Съдът в Люксембург по запитване от България:

Собствениците на апартаменти се считат за потребители, когато сключват договор с управител

Когато сключват договори с управител, който да управлява и поддържа общите части на сграда – етажна собственост, собствениците на апартаменти…

В светлината на европейските изисквания

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на кредиторите и длъжниците

Смисълът на заповедното производство е в една бърза, по-евтина и опростена съдебна процедура да се установи дали твърдяното от кредитора…