Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

закриване на спецсъдилищата

ВКС: Закриването на спецсъдилищата не е противоконституционно, но квотите за преназначаване – са

Закриването на специализираните съдилища и прокуратури и съответно прехвърлянето на делата им в други съдилища не противоречи на Конституцията, но…