Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за съдебната власт

КС реши: Обвинението срещу магистрат не може да води автоматично до отстраняването му от длъжност

Конституционният съд отмени чл. 230, ал. 1 от съдебния закон, но решението предизвика казус, заложен още през 1995 г.

Магистрат не може автоматично да бъде отстраняван от длъжност заради повдигнато обвинение, а Висшият съдебен съвет винаги има право на…

конституционен съд,

Конституционният съд се произнесе:

Замразяването на 20-те заплати на магистрати с дело и дисциплинарка не гази Конституцията

Изплащането им преди да е ясен изходът от производствата срещу тях, ще накърни авторитета на съдебната власт, заяви КС

Изплащането на обезщетението от до 20 заплати на магистрат преди да е ясен изходът от образуваното наказателно производство срещу него,…

ВАС със становища за противоконституционност на текстове от три закона

Пленумът подкрепи исканията до КС за отмяна на разпоредби за банковата несъстоятелност, съдебната власт и частната охранителна дейност

Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) прие становища за противоконституционност на разпоредби от три закона – за банковата несъстоятелност, за…

Правителството:

20-те заплати при напускане за магистратите са за благодарност, а не за обезвреда

Министерският съвет с пет аргумента защо „замразяването“ на изплащането им при обвинение и дисциплинарка не противоречи на Конституцията

Изплащането на до 20 заплати на магистратите, при напускане на системата, е израз на отблагодаряване за дългогодишната им работа, а…

Становище на правителството

Замразяването на изплащането на до 20 заплати на магистратите с дисциплинарка и обвинение не противоречи на Конституцията

Замразяването на обезщетенията с до 20 заплати на магистрати, срещу които има висящи дела или дисциплинарни производства, не е противоконституционно.…

КС отмени задължителното отстраняване от длъжност на полицаите при обвинение и дисциплинарка

Задължителното отстраняване от длъжност на полицаите при обвинение и дисциплинарно производство, противоречи на Конституцията. Това реши единодушно Конституционният съд (КС)…

Становище на адвокатурата до КС:

Повишаването на магистрати по вече приключил конкурс е разумно и по ясни правила

Според ВАдС чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не противоречи на Конституцията

Повишаването на магистрати по вече приключил конкурс не противоречи на Конституцията, то е разумно и целесъобразно и става при ясни…

данаил кирилов

Предложение на Данаил Кирилов

Председателят на ВАС да може да командирова от районен в административен съд

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев отправи апел към депутатите за повече средства за съдебната охрана

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) да може да командирова съдии от районните в административните съдилища. Такова предложение за промени…

всс, мораториум, заплати

Заради казус в Златоград, Съдийската колегия без малко да надвиши правомощията си

Единственият титулярен съдия е командирован в Софийския районен съд

Командироването на единствения титулярен съдия в районния съд в Златоград доведе до предложение на двама членове на Висшия съдебен съвет…

съдебна зала

ВКС прати в Конституционния съд временното отстраняване на магистрати

Според върховните съдии цялата разпоредба на чл. 230 от ЗСВ противоречи на основния закон

Върховният касационен съд (ВКС) поиска Конституционният съд (КС) да обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за съдебната власт, с която…

Видео

ВСС единодушно възрази срещу по-голямата власт на директора на НИП

Според представляващия съвета Миглена Тачева „засилва властта си“ чрез изменения в ЗСВ

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно отхвърли редица предложения за изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се увеличава…

ВАС прати в Конституционния съд казуса с повишаването на магистрати по вече приключен конкурс

Редица дела на съдии за кариерното им израстване остават блокирани за неопределено време

Състав на Върховния административен съд поиска обявяването за противоконституционна на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната…