Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

СЕС „отвори“ окончателно пазара на земеделска земя в България за граждани на ЕС

След 7 години упорство на държавата, по преюдициално запитване на районен съдия съдът в Люксембург "отмени" чл. 3в ЗСПЗЗ

17 години след членството на България в Европейския съюз съдът в Люксембург отмени последното ограничение за гражданите на съюза да…

16 години след присъединяването на България към съюза

Бургаски съд е на път да събори последното ограничение за граждани на ЕС да придобиват земя у нас

16 години след членството на България в Европейския съюз районният съд в Бургас е на път да събори последното ограничение…

Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС

Отказите на кмета да издаде удостоверение и скица за реституция се обжалват пред районния съд

Делата срещу отказите на кмета да издаде удостоверение и скица, необходими в процедура по възстановяване на собствеността, трябва да се…