Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Тролове, стихове и „Техноимпекс“ в парламентарен дебат по доклад за делата в Страсбург

Отхвърлени бяха предложения за промени в ЗОДОВ за нарушения на евроконвенцията

Тролове, Народния съд, стихове за партията, „Техноимпекс“ и Бойко Борисов намесиха депутатите при обсъждането на годишния доклад на министъра на…

ВКС и ВАС възобновиха тълкувателното дело, което ще каже как съдим държавата за нарушаване на правото на ЕС

Избран е и нов докладчик - Соня Янкулова от Върховния административен съд

Едно от най-важните тълкувателни дела, по което върховните съдии трябва да определят реда, по който гражданите и бизнеса могат да…

Съдия предлага решение на депутатите

Как съд да не съди сам себе си

Законопроект за промени в ЗОДОВ може да стане повод да бъде допълнен ГПК

Как да не се случва така, че съд да е едновременно и арбитър, и ответник по делото. Решение предлага на…