Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Адвокатурата до Върховния административен съд:

Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители, полицаите и военните имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата…

АдмС-Благоевград пита съда в Люксембург:

Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела

Може ли прокуратурата да използва информация от преписките си, за да се защитава по граждански дела срещу нея. Този въпрос…

Окончателно

ВКС осъди себе си, Народното събрание и агенцията за приватизация за над 1 000 000 лева

Трите институции дължат солидарно обезщетението на фирма заради погазване на правото на ЕС

Върховният касационен съд (ВКС) осъди себе си, Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (сега Агенция за публичните…

Приеха окончателно промени в ЗОДОВ

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН

За първи път беше регламентиран ред за делата срещу държавата за нарушаване на правото на ЕС

Всеки, който е бил увреден от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда,…

Правната комисия прие на второ четене

Ще се присъждат разноски по ЗАНН и обезщетения за вреди от незаконни наредби

Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС влезе в ЗОДОВ, но делата срещу парламента ще вървят по ЗЗД

Гражданите и бизнесът ще могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за…

В съвместно тълкувателно дело №1/2019 г.

ВКС и ВАС решават дали загубилият иска си по ЗОДОВ дължи юрисконсултско възнаграждение

Дължи ли ищецът в дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) юрисконсултско възнаграждение на ответната…

Парламентът даде зелена светлина за обезщетяване на вреди от незаконни наредби

Депутатите приеха на първо четене и че делата за вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС, ще са по ЗОДОВ

Гражданите и бизнесът да могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за…