Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за задълженията и договорите

Окончателно: 10 години абсолютна давност за дълговете на физически лица

Тя ще започне да се прилага 6 месеца след обнародването на промените в Държавен вестник и ще важи и за заварените случаи

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е…

Изненадващо за 30 минути гласуваха промени в ЗЗД

Правната комисия въведе 10-годишна давност за дългове на физически лица

Тя ще важи и за заварените случаи и ще започне да действа три месеца след влизането в сила на промените в закона

Десетгодишната абсолютна давност за паричните задължения на физически лица, която вече повече от четири месеца предизвиква полярна обществена дискусия, изненадващо…

ВКС казва в тълкувателно решение:

Как се изчислява обезщетението при съпричиняване на вредите от пострадалия

При определянето на обезщетението на пострадал, който не признава съпричиняване на вредата, но има такова, претендираната от него сума, таван…

За абсолютната давност

1. В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (вх.…

Правната комисия даде зелена светлина на два проекта за промени в ГПК, спря трети и прие изменения в ЗЗД с уговорки

Въвеждане на 10-годишна давност за задълженията на граждани. Процесуалните действия, при които страната повторно използва груби или нецензурни думи, да…

Въвеждане на абсолютна давност в ЗЗД

На 25 юни 2020 г. беше внесен законопроект за промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и по-конкретно създаването…

Адвокатурата пита ВКС: Кога настъпва прихващането на спорни или неликвидни вземания

Юристи искат отговор от Гражданската и Търговската колегии кой дължи разноските при уважено възражение за прихващане

Когато е направено възражение за прихващане, но едното или двете насрещни вземания е спорно или неликвидно, от кой момент се…

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правните сделки

Коментар по тълкувателно дело №1/2020 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС

I. По предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, на основание чл. 125 ЗСВ, поради съществуваща противоречива съдебна практика по…

Предстоящо тълкувателно дело на ВКС

Може ли да бъде обявен за окончателен договор по иск на купувач, който не е платил цялата цена

Може ли по иск на неизправния купувач, който не е заплатил напълно договорената цена, съдът да обяви за окончателен предварителен…

Висшият адвокатски съвет:

Няма правна и житейска логика кредиторът да води дело за всяка вноска, за да си „запази“ поръчителя

При уговорено погасяване на главното задължение на вноски, шестмесечният срок, в който кредиторът трябва да предяви иск срещу длъжника, ако…