Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за задълженията и договорите

Нематериален характер на обезщетението за неимуществени вреди при непозволено увреждане

1. Въведение Конкретен повод за написването на настоящия материал е изумителното количество съдебна практика, според която обезщетението за неимуществените вреди…

Системата на българската извъндоговорна отговорност, обезщетение за чиста икономическа загуба

1. Противоправността при генералната клауза на чл. 45 ЗЗД 1.1. Преди няколко десетилетия лансирах идеята, че противоправността по смисъла на…

Върховни съдии искат тълкувателно решение за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? На този въпрос да…

ВКС: Цесията от клиент към адвокат за вземане, предмет на дело, по което го представлява, е нищожна

Върховни съдии "отрязаха" адвокат да купи на половин цена обезщетението на майка за смъртта на детето ѝ

Договорът за цесия между адвокат и клиент за вземане, което е предмет на висящ процес, по който адвокатът осъществява процесуално…

ВКС се заема с „кашата“ със спирането и прекъсването на давността по искове за недължимост поради изтекла давност

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, води ли до спиране (на основание чл. 115,…

Чакано от три години тълкувателно решение

ВКС: За да прекъсне давността, признаването на дълга трябва да е такова, че да е нормално да достигне до знанието на кредитора

За да е налице прекъсване на давността по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите, изявлението или…

По преюдициално запитване на Софийския апелативен съд

Заради „дръпнати“ близо 1 млн. евро от чужда сметка, СЕС решава каква проверка дължи банката на пълномощните

Мъж успява да преведе близо 1 млн. евро от чужда банкова сметка, представяйки пълномощно. Титулярят на сметката твърди, че то…