Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за задълженията и договорите

КС „отмени“ ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД, ще тече за всички дългове от 2 юни 2021 г.

Правото да бъдат забравени на тези, които са се поставили в ролята на длъжник чрез обедняването на друг, не е конституционно право, заяви КС

Конституционният съд (КС) „отмени“ разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност…

В становище до Конституционния съд

Министърът на правосъдието се обяви против абсолютната давност в ЗЗД и обратното ѝ действие

Произволното използване на правилото за обратното действие на закона от законодателя разрушава доверието в правото и създава предпоставки за нихилистично…

дело, лесидрен

Тълкувателно дело №1/2021 г. на ОСГТК на ВКС – за определянето на обезщетение при съпричиняване от пострадалия

Когато в исковата молба пострадалият от деликт, претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава…

КС ще се произнесе по ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД

За правно мнение са поканени професорите Калайджиев, Матеева, Русчев, Киров, Герджиков, Пенев и доцентите Красен Стойчев и Траян Конов

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за „отмяна“ на правилото, с което законодателят регламентира…

Правна дискусия

С каква давност се погасява вземането за задатък

1. Увод Разрешенията на проблемите по отношение приложимата погасителна давност във връзка със задатъка в нашата правна доктрина и съдебна…