Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за задълженията и договорите

КС ще се произнесе по ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД

За правно мнение са поканени професорите Калайджиев, Матеева, Русчев, Киров, Герджиков, Пенев и доцентите Красен Стойчев и Траян Конов

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за „отмяна“ на правилото, с което законодателят регламентира…

Правна дискусия

С каква давност се погасява вземането за задатък

1. Увод Разрешенията на проблемите по отношение приложимата погасителна давност във връзка със задатъка в нашата правна доктрина и съдебна…

Окончателно: 10 години абсолютна давност за дълговете на физически лица

Тя ще започне да се прилага 6 месеца след обнародването на промените в Държавен вестник и ще важи и за заварените случаи

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е…

Изненадващо за 30 минути гласуваха промени в ЗЗД

Правната комисия въведе 10-годишна давност за дългове на физически лица

Тя ще важи и за заварените случаи и ще започне да действа три месеца след влизането в сила на промените в закона

Десетгодишната абсолютна давност за паричните задължения на физически лица, която вече повече от четири месеца предизвиква полярна обществена дискусия, изненадващо…

ВКС казва в тълкувателно решение:

Как се изчислява обезщетението при съпричиняване на вредите от пострадалия

При определянето на обезщетението на пострадал, който не признава съпричиняване на вредата, но има такова, претендираната от него сума, таван…

За абсолютната давност

1. В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (вх.…