Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Валидни ли са електронните съдебни актове?

В началото на ХІХ век по време и след Наполеоновите войни в Западна Европа се появява социален феномен, известен като…