Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Адвокатурата до ВАС:

Няма презумпция, че при недостиг на средства за доказани разходи, доходът е от трудова дейност

Няма и не може да има законова презумпция, когато след ревизия при особени случаи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 122 ДОПК) е…