Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

законотворчество

Как да приближим закона до човека

На пръв поглед извън темата на това съчинение, ще започна с езика. „Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо…