Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

задължителна медиация

Окончателно

Парламентът прие задължителната медиация, но без санкция за бойкотирането ѝ

Само юристи ще са медиатори по висящи съдебни дела

Провеждане на задължителна първа среща по медиация по шест вида съдебни дела от 1 юли 2024 г., предвиди окончателно Народното…

Медиацията – задължителна само по 6 вида дела, при споразумение връщат 75% от държавната такса

Съдът ще може да изпраща страните на медиационна среща само по спорове за под 25 000 лв.

Правната комисия намали наполовина делата, по които съдът задължително ще изпраща страните на първа среща по медиация и гласува, че…

Трябва ли само натовареността на съда да определя въвеждането на задължителен опит за медиация

На вниманието на обществото в последната седмица беше представена концепция, приета от Висшия съдебен съвет (ВСС) относно възможностите за пилотно…

Шефът на ВАС: Защо не е предвидена задължителна медиация за административни дела?

Съдийската колегия единодушно подкрепи концепцията за въвеждането ѝ по граждански и търговски дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно подкрепи и приветства концепцията за въвеждането на задължителна медиация по някои видове граждански…