Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

жалба

Върховният административен съд:

ВСС сам преценява кой магистрат да повиши, просто следва предложеното класиране

ВАС отхвърли жалбата на Даниел Луков срещу отказа да бъде повишен във Върховния касационен съд

Съдийската колегия има право самостоятелно да преценява кой от предложените от конкурсните комисии магистрати да бъде повишен. Единственото, с което…

Първата жалба срещу конкурса за Наказателната колегия на ВКС вече е факт

Класираният първи под чертата Даниел Луков атакува повишаването на Бонка Янкова, която беше и член на КАК

Първата жалба срещу конкурса за повишаване в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) вече е факт. Военният съдия Даниел…