Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

електронни услуги

В отговор на адвокатите

Агенцията по вписванията: Работим за алтернативни начини за плащане на е-услугите на Имотния регистър

Ден след като адвокати поставиха серия от проблеми, свързани с новите електронни услуги на Агенцията по вписванията – за издаване…

агенция по вписванията

Адвокати сигнализират:

Издаването на препис от акт на гише в Агенцията по вписванията излиза по-евтино от е-услугата

Новите електронни услуги на Агенцията по вписванията – издаване на заверен или незаверен препис от актове от Имотния регистър и…