Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

електронни съобщения

Електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт

I. Общи положения В действащия Административнопроцесуален кодекс /АПК/ разпоредбите на чл. 61, ал. 1-4, регламентират процесуалния ред за комуникация между…