Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

допълнителни възнаграждения

Бонуси за спецсъдиите – след оценка на работата им по осем критерия

Съдийската колегия ще трябва да разреши спорен въпрос – дали магистрат с висяща дисциплинарка може да получи допълнително възнаграждение

По осем критерия ще се определя индивидуалната оценка за работата на спецсъдия, от която пък ще зависи размерът на допълнителното…

Александър Ангелов призова ВСС:

Определете допълнителни възнаграждения за свръхнатоварените съдии от СРС

До момента магистратите от Софийския районен съд не са получавали бонуси, въпреки разпоредбите в ЗСВ

Висшият съдебен съвет (ВСС) да определи допълнителни възнаграждения на съдиите от Софийския районен съд заради високата натовареност. За това призовава…