Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Предложение до парламента

Адвокатурата настоява за удължаване на процесуалните срокове в ГПК, АПК и ДОПК

Сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция, поиска ВАдС

Да се удължат всички процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани…

Ново тълкувателно решение

ВАС: Няма презумпция, че при недостиг на средства за доказани разходи, доходът е от трудова дейност

Няма законова презумпция, когато след ревизия при особени случаи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 122 ДОПК) е установен недостиг на…

Адвокатурата до ВАС:

Няма презумпция, че при недостиг на средства за доказани разходи, доходът е от трудова дейност

Няма и не може да има законова презумпция, когато след ревизия при особени случаи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 122 ДОПК) е…

ВАС в ново тълкувателно решение

Образуването на изпълнително дело по ДОПК и съобщението за доброволно плащане не прекъсват давността

Върховните съдии излязоха и с важно решение за ревизиите по ЗДДС

Нито образуването на изпълнително дело по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), нито съобщението за доброволно изпълнение прекъсват давността. Това прие единодушно…

Ново тълкувателно решение

ВАС: Недобросъвестните управители и прокуристи отговарят за данъци и осигуровки на фирмата с лихвите

Върховните съдии излязоха и с тълкувателно решение за санкциите за нелоялни търговци и отклониха искане на омбудсмана

Когато управител, прокурист, търговски пълномощник или представител или член на орган на управление укрие информация от данъчните, която е бил…