Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Фактическото отнемане на привилегия на частни кредитори чрез ДОПК отива в Конституционния съд

Три разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които на практика отнемат привилегията на работниците и на търсещите издръжка от длъжника…

Адвокатурата до ВАС

Изпълнителната давност за публично вземане се прекъсва с налагането на запор или възбрана

Нито образуването на делото при публичния изпълнител, нито съобщението за доброволно изпълнение прекъсват давността, а това става от момента на…

Висшият адвокатски съвет алармира:

Промяна в ДОПК застрашава адвокатската тайна

Промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предлагана от Министерството на финансите, застрашава адвокатската тайна. За това предупреждават от Висшия адвокатски…

Мащабни промени в ДОПК

Данъчните вдигат несеквестируемия доход – изравнява се с минималната заплата

Без избор при погасяване на задължения към НАП - започва се с най-старото

Защитеният доход, на който не може да се налагат запори и да се насочва принудително изпълнение за неплатени публични задължения,…