Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Даниела Марчева

Нови индекси на актовете на съдиите ще помагат при атестациите и конкурсите

До 21 юни комисията по натовареност към СК на ВСС очаква становища от магистратите за новите правила

Нови правила за определяне и поставяне на индекси на съдебните актове за резултатите от инстанционната проверка е разработила комисията по…

Предложение до министъра

Данаил Кирилов да поиска помощ от Брюксел, за да заработи медиацията истински у нас

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов да поиска Службата за структурните фондове на Европейската комисия да помогне на България, за да…

Интервю

Даниела Марчева:

Закриването на съдилища не може да е самоцел

Въвеждането на задължителна медиация по някои граждански и търговски спорове може да допринесе за облекчаване на свръхнатоварените съдилища, казва членът на Висшия съдебен съвет

Г-жо Марчева, главният прокурор Сотир Цацаров отправи призив към Съдийската колегия и ръководството на Върховния касационен съд да започне на…