Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

график

ВСС отложи решението за обявяване на конкурси през три месеца

Въпросът за продължителността на процедурите за повишаване може да бъде решен само законодателно, каза Вероника Имова

Ще се обявяват ли конкурси през три месеца за всички съдилища по нива е въпрос, който днес остана без отговор.…

Боряна Димитрова предлага:

През три месеца да се обявяват конкурси в съдилищата

Достатъчно допринесохме за кадровия колапс в системата, време е за управленско решение, казва още членът на ВСС

През три месеца да се обявяват конкурси за свободните щатове за всяко ниво в съдебната система за 2020 г. Да…