Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданска колегия на ВКС

дело, лесидрен

Ново тълкувателно решение на ВКС

Обезщетението по ЗОДОВ за незаконно обвинение и бавно правосъдие се определя глобално

Обезщетението за неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за незаконно обвинение и бавно…

В ново тълкувателно дело

ВКС решава: Намалява ли се обезщетението за неимуществени вреди от трудова злополука с платеното от НОИ

„При определяне размера на дължимата от работодателя разлика съгласно чл. 200, ал. 3 КТ, следва ли и обезщетението за неимуществените…

29:17 – трудовоправно тълкувателно решение раздели Гражданската колегия на ВКС

Тълкувателно решение, свързано с едно специфично основание за уволнение на педагогическите специалисти, предизвика сериозно разделение в Гражданската колегия на Върховния…

Ново тълкувателно решение

ВКС: Един съсобственик може да предяви ревандикационен иск за предаване на владението срещу друг

Съдът може да уважи ревандикационен иск за предаване на владението на съсобственик срещу друг, но само ако ответникът е нарушил…