Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ГПК

Кадровиците подкрепиха промените в ГПК за е-правосъдието, но не и че с тях се изменя НПК

Заседанието започна с минута мълчание в памет на Евгени Диков

Висшият съдебен съвет (ВСС) категорично възрази с преходни разпоредби в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да се променя Наказателно-процесуалният кодекс (НПК),…

анелия рашева, дело, видин

Съдийската колегия с идеи за законодателни промени

Съдебните заседания чрез видеоконференция да влязат в ГПК, НПК и АПК

Кадровиците предлагат и да се разшири възможността за електронно призоваване

Чрез видеоконференция да може да се провежда цяло съдебно заседание или отделни процесуални действия, по преценка на съда и след…

Интервю

Председателят на Окръжен съд-Варна:

Всичко гениално е просто – трябва да намалим формализма в гражданския процес

Уж евтиният вариант да не се строи Съдебна палата, всъщност ще излезе много по-скъп през годините, казва още Марин Маринов

Г-н Маринов, Съдийската колегия единодушно Ви избра за втори мандат като председател на Окръжен съд-Варна. Един от аргументите, които се…

Становище на Съюза на съдиите

Основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението е опит за връщане към редовната трета инстанция

Новото основание за допускане на делото до касация поради очевидна неправилност на решението на въззивната инстанция, променя концепцията за касационното обжалване,…

Становище до Конституционния съд

Противоречи ли на Конституцията допускането на касационно обжалване при очевидна неправилност на решението

С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г. о. тричленен състав на съда е спрял на…

На първо четене

Парламентът единодушно прие измененията в ГПК за промяна на подсъдността на застрахователните дела

Единодушно Народното събрание прие на първо четене измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се предлага промяна на подсъдността…

Даниела Марчева попита

Оказвали ли са съдии от ВКС натиск върху колегите си от градския съд за измененията в ГПК?

Лозан Панов: Имало е среща на върховни съдии с магистрати от САС, СГС и СРС, целта ѝ е да се окаже подкрепа за добре обмислени законодателни промени, които да доведат до разрешаване на проблемите с натовареността

Оказвали ли са натиск съдии от Върховния касационен съд върху колегите си от Софийския градски съд да оттеглят предложенията за…

Засега данните за 2018 г. показват

Близо 50% от постъпилите граждански дела в СГС са застрахователни

Днес парламентарната правна комисия ще гледа предложенията за промени в ГПК, с които биха се разтоварили софийските съдилища

Близо 50% от гражданските дела, които са постъпили в Софийския градски съд (СГС) от началото на годината до 11 май,…