Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

годишен доклад

Върховният касационен съд:

„Скриването“ на присъдите ограничава публичността на процеса, а не бягствата на осъдени

ВКС е притеснен от тенденцията законодателят да демонстрира непознаване и да се противопоставя на тълкувателната му дейност

Забраната на съдилищата да публикуват осъдителни присъди преди осъдените да са вкарани в затворите води до ограничаване само на публичността…