Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Георги Ушев

георги ушев, спецсъд

Георги Ушев за колега от спецсъда:

Правото трябва да бъде опазено от съдии, които не го познават, а го упражняват като занаят

Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев критикува остро и обстойно съдията от първоинстанционния спецсъд Христина Михайлова заради…

ВАС реши: Георги Ушев не е накърнил независимостта на съда по казуса „Десислава Иванчева“

Върховните магистрати отхвърлиха жалбата на Лозан Панов срещу отказа на ВСС да образува дисциплинарка срещу шефа на апелативния спецсъд

Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев не е накърнил независимостта на съда и не е извършил дисциплинарно нарушение…

георги ушев

Шефът на ВКС обжалва отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарка срещу Георги Ушев

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов обжалва отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу шефа на Апелативния…

георги ушев, спецсъд

Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарка срещу шефа на АСНС Георги Ушев

Кадровиците ще решават през март дали да накажат съдия Мирослава Тодорова

Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев. Решението беше взето с…

георги ушев, спецсъд

ВАС реши

Магистрат от по-ниско ниво „по изключение“ може да оглави по-горен съд, ако това е в интерес на правосъдието

Георги Ушев може да встъпи като председател на Апелативния специализиран наказателен съд

Съдия от по-ниско ниво може да бъде назначен „по изключение“ за административен ръководител на по-горен орган на съдебната власт, когато…