Към Десктоп версията

Георги Ушев

георги ушев, спецсъд

ВАС реши

Магистрат от по-ниско ниво „по изключение“ може да оглави по-горен съд, ако това е в интерес на правосъдието

Георги Ушев може да встъпи като председател на Апелативния специализиран наказателен съд

Съдия от по-ниско ниво може да бъде назначен „по изключение“ за административен ръководител на по-горен орган на съдебната власт, когато…