Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Геника Михайлова

Лично мнение

За противоконституционността на спирането на сроковете по делата и нищожността на решенията на ВСС във връзка с извънредното положение

Със свое решение на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се…