Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховна административна прокуратура

Петима са повишени във Върховната административна прокуратура

Валентин Вълков е новият-стар шеф на окръжната прокуратура в Ловеч

Петима прокурори бяха повишени във Върховната административна прокуратура. Те са Албена Величкова (Окръжна прокуратура-София), зам.-шефът на Софийската градска прокуратура Явор…

ВАП и здравната каса установиха неправомерно платени над 706 000 лева

4537 нарушения на лекари и стоматолози констатираха проверяващите

Лекари и стоматолози неправомерно са искали здравноосигурени граждани да плащат за дейности, които се покриват от здравната каса. Други медици…

Проверка на ВАП установи

Кметове и наместници се настаняват незаконно в общински жилища

Прокуратурата е констатирала нарушения в 175 наредби за отдаване под наем и закупуване на общински имоти

Кметове, заместник-кметове и кметски наместници се настаняват в резервни общински жилища, вместо семейства със социални и здравословни проблеми. Местните власти…

Прокуратурата внесе протест

Незаконно е въведен регистрационен режим за преводачите на легализирани документи

Пред Върховния административен съд са атакувани текстове от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи

В разрез със закона при последните промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за…

документи за самоличност

ВАП атакува изискване за нотариална заверка на адвокатско пълномощно

От държавното обвинение протестираха текстове от Правилника за издаване на българските лични документи

В разрез със закона Правилникът за издаване на българските лични документи изисква нотариално заверено изрично пълномощно, ако гражданинът не подаде…

прокурорска колегия

Прокурорската колегия обяви конкурс за повишаване във ВКП, ВАП и НСлС

Кадровият орган даде първата оценка за дейността на бивш инспектор и това е Ясен Тодоров

19 места в различни прокуратури бяха обявени за заемане чрез конкурс за повишаване. Отделно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет…