Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ВСС

теодора точкова

Главният инспектор Теодора Точкова:

ВСС да бъде по-ефективен при осъществяването на дисциплинарната отговорност на магистратите

Общо 550 900 лв. обезщетения за бавно правосъдие са изплатени през 2017 г., става ясно от годишния доклад за дейността на инспектората

Висшият съдебен съвет да проявява по-голяма ефективност при реализирането на дисциплинарната отговорност на магистратите. Това поиска главният инспектор на Инспектората…

Шефът на съдебната охрана пред ВСС

Липсата на служители и техника води до риск за сигурността на съдебните сгради

Липсата на достатъчно служители и техника, както и остаряла такава, действително създават риск за охраната на съдебните сгради. Това призна…

Единодушно

Без дебат ВСС увеличи с по 98 лева заплатите на всички магистрати

Възнагражденията на съдебните служители ще нараснат с 2.5%

Без дебат Висшият съдебен съвет увеличи заплатите на всички магистрати с по 98 лева. Актуализацията на възнагражденията е със задна…

Мерки на ВСС срещу неравномерната натовареност

Промяна на подсъдността и на районите, изваждане на съдилища от Съдебната палата

Да се промени подсъдността на някои видове граждански дела, например застрахователните; да започнат процедури по чл. 194 от ЗСВ за…

В принципно становище

ВСС призова и другите власти да се противопоставят на обругаването на съда

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет призова българското общество, законодателната и изпълнителната власт да подкрепят съдебната система в противопоставянето на…

Съдии от СРС:

ВСС да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на съдия Хазърбасанова

Десетки магистрати подкрепиха колежката си, станала обект на негативна медийна кампания

Висшият съдебен съвет да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира сигурността на съдия Силвия Хазърбасанова и нейното семейство. Пасивното…

Предложения на депутати за промени в ЗСВ

Членовете на ВСС да се обучават в НИП, прокуратурата да събира доказателства за почтеността на магистратите

Съдийската колегия да контролира командироването, а извънредното атестиране да е на пет години, предлагат още народните представители

Обучения в Националния институт на правосъдието (НИП) за членовете на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, контрол от…