Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

военно правосъдие

Становище на държавното обвинение

Общите прокуратури не винаги са ефективни при разследване на престъпления на служители на МВР

Делата срещу полицаи и служители на ДАНС, ДАТО и част от ДКСИ да минат към военните съдилища, искат магистрати

Общите прокуратури имат прояви на неефективност при наблюдението на преписки и дела за престъпления, извършени от служители на МВР и…