Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

висящи дисциплинарки

Съдии атакуваха във ВАС забраната да се дават премии при висящи дисциплинарки

ВСС ни приравнява с магистратите, които са осъдени за умишлено престъпление или са окончателно наказани, изтъкват жалбоподателите

Петима съдии атакуваха във Върховния административен съд (ВАС) правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения в системата в частта, в…