Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд

По дело във ВАС

ВСС и вещо лице се разминаха в изчисленията на натовареността на съдии

Върховният административен съд окончателно потвърди прекратяването на командироването на Лилия Терзиева от Пещера в СРС

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалба на съдийка срещу откомандироването ѝ от София в Пещера. Става дума за Лилия…

Шефът на ВАС разпореди проверка заради „изтичане“ на необявено решение към Пламен Бобоков

Ще бъде проверена и работата на прокурора Николай Николов

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков е разпоредил вътрешна проверка за това как съдебно решение, което не е…

ВАС окончателно отмени наказание на съдийка

Върховните съдии посочват, че кадровият орган не е бил компетентен да налага "забележка" на магистрата от СРС

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени наложеното от Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) наказание „забележка“ на Даниела…

Заместник-председател на ВАС се пенсионира

Шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков предлага Милка Панчева за награда

Две върховни съдийки, едната от които заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС), се пенсионират. Шефът на ВАС Георги Чолаков е…

ВАС: Съдебният съвет трябва да контролира дисциплинарните състави да не се бавят

Съдът отмени наказанията на Методи Лалов

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да упражнява контрол върху дисциплинарните състави и да предприеме мерки в случай на бездействие от…

Румяна Ченалова е окончателно уволнена от съдебната система

Петчленен състав на ВАС потвърди решението за освобождаването на съдийката от СГС

След над четири години дела Румяна Ченалова окончателно е освободена от съдебната система. Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди…

Прокурор не се явил на дело в графика му, защото подавал декларацията си пред ИВСС

Върховният административен съд потвърди наказанието на Кирил Димитров от СГП заради отсъствието му от работа по неуважителни причини

Прокурор не се явил в съдебно заседание по дело, защото в това време подавал декларацията за имуществото си в Инспектората…

Върховният административен съд:

Недопустимо е съдът или ВСС да се намесват в спор между адвокат и негов клиент-магистрат

Върховните съдии отмениха наказание на прокурорка, срещу която адвокат е подал сигнал, че не изплаща хонорара му

Недопустимо е ръководителят, Висшият съдебен съвет или съдът в дисциплинарно производство да осъществява косвен контрол върху гражданско правоотношение между адвокат…

ВАС реши: Георги Ушев не е накърнил независимостта на съда по казуса „Десислава Иванчева“

Върховните магистрати отхвърлиха жалбата на Лозан Панов срещу отказа на ВСС да образува дисциплинарка срещу шефа на апелативния спецсъд

Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев не е накърнил независимостта на съда и не е извършил дисциплинарно нарушение…