Към Десктоп версията

Върховен административен съд

магдалена иванова, дело, прокуратура, златица

Променят изрично закона

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на незаконни наредби

Хамид Хамид предлага изменения, с които да се преодолее тълкувателното решение на ВАС, което обяви, че такива дела са недопустими

Гражданите и бизнесът могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за вредите,…

Първи сигнал до аналитичното звено на ВАС за тълкувателно дело и сезиране на КС

Установена е противоречива практика по въпроса трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен в последствие за противоконституционен закон

Трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон? Или той се…

С 2:1 гласа

ВАС: Разпоредбата в ЗСВ за назначаване на ръководители от по-ниско ниво по изключение е практически неприложима

Съдът окончателно потвърди избора на Владимир Чавдаров за апелативен прокурор на Варна

Законовата норма за назначаване „по изключение“ на магистрат от по-ниско ниво за ръководител на съд или прокуратура от по-високо не…

ВАС казва до месец могат ли затворниците да правят секс без камери и надзиратели при удължено свиждане

10 затворници се явиха днес по делото. Двама бяха с блузи с надпис "Когато несправедливостта е закон, справедливостта е дълг"

Ще могат ли затворниците да правят секс с партньорките си без свидетели и без камери в помещенията за удължено свиждане?…

По делото за избора на председател

ВАС задължи Алексей Трифонов да се яви и да каже Даниела Марчева ли го е поканила за шеф на СГС

Върховният съд го призовава на 26 март от 11 ч., по същото време обаче той има насрочено заседание

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов трябва да се яви лично пред Върховния административен съд (ВАС) и да…

Върховният административен съд:

ВСС няма правомощия да тълкува законите

ВАС обяви за нищожно решение на кадровия орган, с което се казва в кои случаи се прилага текст от ЗСВ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) няма правомощие да тълкува Закона за съдебната власт. Тя може да мотивира актовете…