Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд

При дебат по годишните доклади

Членове на ВСС питат за висящите тълкувателни дела във ВКС и забавените дела за конкурси във ВАС

Висящите тълкувателни дела във Върховния касационен съд (ВКС) и забавените производства във Върховния административен съд (ВАС) за конкурсите в общите…

Фалшива жалба от името на съдия е внесена във ВАС

С нея е „оспорен“ външният конкурс за административните съдилища. После съдията също го атакува

Фалшива жалба от името на съдия е подадена във Върховния административен съд (ВАС) срещу външния конкурс за административните съдилища. Той…

георги ушев

Съдийската колегия отново отказа да образува дисциплинарка срещу Георги Ушев

ВАС отхвърли жабата на Мирослава Тодорова срещу „забележката“ от ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отново отказа да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния специализиран наказателен съд…