Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Боряна Димитрова

Боряна Димитрова предлага:

През три месеца да се обявяват конкурси в съдилищата

Достатъчно допринесохме за кадровия колапс в системата, време е за управленско решение, казва още членът на ВСС

През три месеца да се обявяват конкурси за свободните щатове за всяко ниво в съдебната система за 2020 г. Да…

При определяне на и.д. главен секретар

Боян Магдалинчев: Хора от администрацията на ВСС изпитват страх да я оглавят

Боряна Димитрова замени Пламена Цветанова в Съвета за партньорство

Хора от администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС) изпитват страх и категорично отказват временно да заемат длъжността главен секретар. Това…

Интервю

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев:

Закриването на съдилища не решава проблеми и не пести средства

Увеличаване на делата или намаляване на съдилищата -  двамата членове на ВСС с различни виждания за бъдещето на военното правосъдие във втората част на интервюто им за „Лекс“

Г-жо Димитрова, винаги, когато се обсъжда проблемът с натовареността в съдебната система, се говори за съдилищата в столицата и това…

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев:

По-рационално е да местим дела, а не съдии

Съдебните помощници да поемат администрирането на делата и да се направи каталог на актовете, по които са допустими по-кратки мотиви, са сред идеите за справяне с прекомерната натовареност, които двамата членове на ВСС споделят в първата част от интервюто си за „Лекс“

Г-жо Димитрова, г-н Шекерджиев, един от големите проблеми в съдебната система е неравномерното натоварване на съдии и съдилища. Oчакванията на магистратите…