Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Атанас Семов

Неприлагане на правото на ЕС поради зачитане на националната идентичност

Правото на ЕС (ПЕС) е наднационално право, а не международно право, от което принципно се отличава[1]. Това разбиране вече присъства…

Сбогуване с колос

Посмъртно слово за чл.-кор. проф. д-р Александър Янков

2019 година стана особено черна за българското международно право. След Маргарит Ганев, Ирина Мулешкова и Георги Начев, ни напусна и…

Конституционният съдия проф. Атанас Семов:

Над КС няма политически натиск, не усетих дори канали за осъществяването му

Не съм усетил политически натиск над Конституционния съд (КС), не усетих дори механизми за осъществяването му. Точно обратното, усетих способността…

Софийската апелативна прокуратура:

Проф. Атанас Семов не е извършил престъпление

На СУ се казва да прецени дали е целесъобразно сътрудничеството му с центъра за продължаващо обучение по магистърската програма по Право на ЕС

Правилно още преди две години Софийската градска прокуратура е отказала да започне разследване срещу проф. Атанас Семов заради магистърската програма…

Първо дело за Атанас Семов в Конституционния съд

Той е докладчик по искането на президента срещу част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Наскоро встъпилият в длъжност като конституционен съдия проф. Атанас Семов получи първото си дело като докладчик. На него председателят на…

Новите конституционни съдии се заклеха

След два дни КС ще се събере в новия си състав, за да избере председател

Новите конституционни съдии Надежда Джелепова (преди зам.-председател на Върховния административен съд), Павлина Панова (преди зам.-председател на Върховния касационен съд), проф.…

Четири дни преди клетвата

Прокуратурата проверява назначения в КС проф. Атанас Семов

Мюфтийството пък недоволства срещу Красимир Влахов - подписал решение след избора си за конституционен съдия

Софийската апелативна прокуратурата проверява дали правилно и законно градските обвинители са прекратили проверка срещу назначения от президента за конституционен съдия…

Проф. Атанас Семов:

Истанбулската конвенция може да се прилага и в България, независимо от решението на КС

КС задължително трябва да проявява и политическа чувствителност, казва преподавателят

Много скоро Истанбулската конвенция ще стане договор на Европейския съюз и България ще трябва да я прилага, независимо че беше…