Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

АПК

анелия рашева, дело, видин

Съдийската колегия с идеи за законодателни промени

Съдебните заседания чрез видеоконференция да влязат в ГПК, НПК и АПК

Кадровиците предлагат и да се разшири възможността за електронно призоваване

Чрез видеоконференция да може да се провежда цяло съдебно заседание или отделни процесуални действия, по преценка на съда и след…

Интервю

Председателят на ВАС:

Няма да има сътресения заради новата подсъдност на данъчните дела

На 1 октомври ВКС и ВАС ще се съберат, за да приемат правилата, по които ще изберат двама конституционни съдии, съобщи Георги Чолаков

Г-н Чолаков, мащабните изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), по които парламентът работи от 2017 г., на практика станаха факт едва…

Електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт

I. Общи положения В действащия Административнопроцесуален кодекс /АПК/ разпоредбите на чл. 61, ал. 1-4, регламентират процесуалния ред за комуникация между…

правна комисия

Правната комисия въведе ефективни санкции срещу бездействащи чиновници

За първи път в АПК беше предвидена отговорност на администрацията за вреди от нарушаване на правото на ЕС

Чиновниците, които бездействат или не изпълняват задълженията си в срок, да не остават безнаказани, както досега, а да понасят отговорност.…