Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

акции

Има ли прехвърлителен ефект джирото на акции при липса на съгласие за придобиването им

„Гвоздеят“ на злободневието от вчера – 13 май, вместо да бъде приетото по предложение на министъра на здравеопазването Решение на…

Има ли джирото обслужваща функция спрямо договора за прехвърляне на акции

Джирото като способ за прехвърляне на поименни акции представлява едностранна, абстрактна, формална менителнична сделка. Спорно е доколко изобщо делението на…