Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

административно нарушение

Само през тази година

Те ги хващат, те не им връчват – МВР не е връчило близо 580 000 фишове и наказателни постановления за нарушения на пътя

Че има проблем с връчването на наказателните постановления и фишовете на нарушителите на пътя, не е новина. Той се вижда…

Новите изменения на НПК във връзка с прилагане на правилото ne bis in idem

І. Общи положения: Независимо, че законът използва формулировките „административно нарушение” и „административнонаказателно производство”, струва ми се, че вложеният в тях…