Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

адвокатски избори

Видео

Адвокатурата категорично отхвърли модел 4 за реформа на съдебната карта

Трима от кандидатите за ВАдС говориха пред общото събрание. Посмъртно беше награден адвокат Борислав Ралчев

Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС), което е изразител на волята на цялата адвокатура и неин най-висш орган, в…

Интервю

Адвокат Ивайло Данов:

На следващите избори за висши органи на адвокатурата – пряк вот      

Кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет отговарят на въпросите на "Лекс"

Кой сте Вие, адвокат Данов? Аз съм обикновен български адвокат. Защо решихте да се кандидатирате за председател на Висшия адвокатски…