Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

абсолютна давност

Окончателно: 10 години абсолютна давност за дълговете на физически лица

Тя ще започне да се прилага 6 месеца след обнародването на промените в Държавен вестник и ще важи и за заварените случаи

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е…

Изненадващо за 30 минути гласуваха промени в ЗЗД

Правната комисия въведе 10-годишна давност за дългове на физически лица

Тя ще важи и за заварените случаи и ще започне да действа три месеца след влизането в сила на промените в закона

Десетгодишната абсолютна давност за паричните задължения на физически лица, която вече повече от четири месеца предизвиква полярна обществена дискусия, изненадващо…

За абсолютната давност

1. В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (вх.…

Въвеждане на абсолютна давност в ЗЗД

На 25 юни 2020 г. беше внесен законопроект за промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и по-конкретно създаването…