Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Прилагането на ЗУТ след промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Наскоро приетите промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) поставят два принципни въпроса, свързани с обществения…

Проблемът с погасителната давност и (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

Противоречивата съдебна практика на ВКС Статията има за цел да потърси отговор на въпроса дали се считат за валидни предприетите…