Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Идеята за застрахователни лимити идва от лошия прочит на тълкувателното решение*

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането в частта за лимитиране на отговорността на застрахователя за неимуществени вреди,…

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Макар непосредственото действие да е било предмет на…

Относно неравноправните клаузи и правото на банката едностранно да увеличи лихвата по договор за потребителски кредит

Условията за връщане на полученото в заем по договор за потребителски кредит трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени към…