Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и др. От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията.

Проблемът е, че в момента ЕИК (единният идентификационен код) на тази категория икономически субекти съвпада с ЕГН-то на физическите лица, а той се счита за лични данни и е под защита на регламент на Европейския парламент. Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България, което означава загуба на доста време и нерви.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е пуснат за обществено обсъждане миналата седмица. Консултации и забележки по него ще се приемат до 20 август. Ако се приеме, поправките ще влязат в сила 14 месеца след обнародването им в „Държавен вестник“. Предвидена е възможност за справки между новия и стария ЕИК. Новият софтуер, който ще надгради информационната система на регистър Булстат ще струва около 72 000 лева с ДДС, като разходът ще се предвиди в бюджета на Агенцията по вписванията за догодина.

По данни на агенцията Само 15 000 НПО-та са заявили пререгистрация. В края на 2020 г. изтича срокът, в който всички фондации, сдружения и други подобни организации, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) при окръжните съдилища, трябва да се пререгистрират в регистъра към Агенцията по вписванията. До момента заявление за пререгистрация са подали близо 15 000 ЮЛНЦ, а общо в страната те са около 40 000.

По тази причина през следващите пет месеца се очаква голям наплив на заявления за пререгистрация. Същевременно законът не казва какви са последиците за тези фондации и сдружения, които не са подали заявление за пререгистрация в срок, за разлика от практиката с търговските дружества в края на 2012 г. – тогава неподалите заявления се считаха за заличени по силата на закона. По тази причина в АВ смятат, че срокът за пререгистрация в случая трябва да се удължи и едновременно с това в закона изрично се разпишат последиците от неизпълнение на това задължение.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви