Дузина дела за съжителство с малолетни и непълнолетни е разгледал Хасковският районен съд през миналата година.
Пет от случаите са приключили с присъди. Други седем лица също били признати за виновни. Наказателната отговорност срещу тези подсъдими е била свалена и са им наложени глоби по член 78а. Въпросните седмина не са били осъждани до момента, това им е първо престъпление, а и съжителството е било доброволно и по ред други причини са понесли само административната мярка.
„Тенденцията в Хасково е с леко повишение. В предишни години е имало под десет дела“, коментира председателят на Районния съд Пламен Георгиев.
Юристи коментираха, че традициите на ромите и ранните бракове са сериозен проблем. Престъпленията по член 191 и 192 се установяват много трудно. Първият от изброените гласи, че пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва със затвор до две години или с пробация, както и с обществено порицание. „Родител или друг сродник, който получи откуп, за да разреши на своя дъщеря или сродница, ненавършила 16-годишна възраст, да заживее съпружески с другиго, се наказва с лишаване от свобода до 2 г. или с глоба до три хиляди лева“, пише в чл. 192 от НК.
Такива дела се образуват обикновено след сигнал, че дете е родило дете. Всички процеси са срещу момчета. Под ударите на закона не попадат тези, които също не са пълнолетни към момента на започналото незаконно съжителство.
По данни на социалните натурални помощи като непълнолетни майки през 2018 г. са получили над 110 момичета от всичките 11 общини в Хасковска област. Помощите не са парични, раздавани са бебешки храни и памперси.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви