Пазителите на ключовете за защита също ще плащат такси

За да може търговец да предоставя услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, той ще трябва да плати държавна такса в размер на 50 лв. Чрез сумата той ще бъде вписан в регистъра на лицата, които предлагат съответните услуги за криптовалути. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет (МС), с който кабинетът ще определи необходимите пари по Тарифа 12 от Закона за държавните такси (ЗДТ), събирани в системата на финансовото министерство.

Промяната се налага заради публикуван в началото на юли проект на наредба, която предвижда търговците на дигитални валути да бъдат вписани в регистър. Той ще се поддържа от Националната агенция по приходите (НАП), а вписването ще става по определен ред. За целта

по образец до два месеца след влизане в сила на наредбата. В него ще има информация за наименование, адрес и седалище, открити платежни сметки в страната и в чужбина. Освен това те ще трябва да посочат и интернет страницата, от която предлагат валути, използвания софтуер и в случай че са достъпни през смартфона – мобилното приложение, с което оперират. Одобрението на документите ще става за не повече от 2 седмици след подаване.

Освен търговците, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, също ще платят половин стотачка за вписване. Според Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМСИП) доставчик на такива портфейли е всяка фирма или физическо лице, което пази частни криптографски ключове на свои клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути. По своята същност ключовете наподобяват кодове за сейф – с тях се криптира или шифрира даден текст с цел защита.

Отказ може да получат лица, които през последните две години преди заявлението са били санкционирани за нарушения по ЗМСИП или по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма с влязло в сила наказателно постановление. Когато информацията е неточна или непълна, лицата също няма да бъдат регистрирани, като ще бъдат известени за взетото решение. В случай на успешно вписване и промяна в данните, лицата ще трябва да уведомяват НАП в срок от 2 седмици. Ако има промяна в сайта или мобилното приложение, то трябва да се извърши ново вписване, за което няма да се дължи държавна такса.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви