Административният съд – София град се произнесе в полза на младия лекар д-р Радислав Наков, който заведе жалба срещу Медицинския университет затова, че тенденциозно е бил провален на конкурс за асистент заради онкологичното си заболяване.

Конкурсът се провежда през ноември 2019 г., а асистентското място в Катедрата по гастроентерология е спечелено от друг кандидат. По това време д-р Наков провежда курс по химиотерапия, защото страда от онкологично заболяване.

Според съда, произнесъл се на 23.07.2020 г, решението на Академичния съвет на МУ – София, с което е одобрен асистент по споменатия конкурс, е невалидно и нищожно. Университетът е осъден да заплати всички разходи по делото на д-р Наков. Съдът няма правомощия да анулира изобщо конкурса, а учебното заведение ще се произнесе за съдбата на назначения на асистентското място.

Съдът е констатирал редица нарушения при провеждането на конкурса, включително и на принципа на анонимността му, като с единия от кандидатите изпитната комисия е провела половинчасов разговор насаме.

Пред Свободна Европа миналата година д-р Наков обясни, че проблемите му са започнали, когато става известно за заболяването му и когато той започва лечение.

„Ръководителят на клиниката по гастроентерология проф. Борислав Владимиров започна да коментира на рапорт, пред колеги и пред моя баща, че моята работа била да си седя вкъщи и да се лекувам. Това е доста притеснително, особено когато си подаваш напълно законосъобразно документите“.

Въпреки това той се явява на изпита, но не е допуснат до следващия етап. Той е убеден, че това се случва заради болестта му, въпреки че официално е обявено, че не е издържал изпита. Затова и д-р Наков завежда дело срещу Медицинския университет – София в Административния съд, което спечелва.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви