Ако човек си купи автомобил, който вече е с български номера, при регистрацията му в КАТ ще трябва да представи издаден или заверен от общината документ за платен данък за придобиване на колата. Това гласят промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети окончателно от парламента.

Ако човек даде стария си автомобил за скрап, ще трябва само да върне номерата в КАТ и да прекрати регистрацията му, гласят още промените. За месеца след дерегистрацията на колата за нея вече автоматично няма да се дължи данък, като няма да е необходимо човек да носи бележка от КАТ в общината, решиха депутатите. Общините получават онлайн информация за новите регистрации на автомобили, както и за прекратените регистрации. Затова при предаване на стара кола за скрап няма да има нужда да се носи бележка в общината.

Договорът при прехвърляне на регистриран автомобил ще трябва да е нотариално заверен, дори регистрацията на превозното средство да е прекратена, предвиждат още приетите текстове. Промените се правят, за да се премахнат възможностите за прехвърляне на кола без да бъдат платени дължимите налози.

Общинските съвети ще могат да освобождават фирмите от плащане на част от такса смет (компонентата за сметосъбиране), ако заради извънредното положение са преустановили стопанската си дейност в недвижим имот на територията на общината. Облекчението ще важи за определен период от време като спирането на дейността ще трябва да се докаже с документи и по ред, определен от общинския съвет.

И линейките към частни болници ще бъдат с червен буркан като и за тях ще важат правилата за специалния режим на движение като за автомобилите от спешна медицинска помощ, решиха още депутатите с приетите текстове в Закона за местните данъци и такси. Като линейки ще може да се движат и автомобили за спешна помощ на държавните лечебни заведения.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви